Op al onze diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Op verzoek versturen wij u een kopie van deze voorwaarden.

  • De Voorwaarden Logistieke Dienstverlening (hierna te noemen: “LSV 2014”), gedeponeerd door FENEX en TLN ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
  • de Nederlandse Expeditie Voorwaarden (hierna te noemen: “NEV 2018”) zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 23/2018 en bij de Graaf van Rotterdam onder nummer 16/2018.